Хорошу пораду може дати тільки дійсно незацікавлена людина
02141 Україна, м. Київ, вул. Руденко, 6а, оф. 630
тел.: 044 536-4-666; 067 2-316-316
expert@inconsulting.com.ua

Мистецтвознавча експертиза

1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (8 Голоси(ів))

Мистецтвознавча експертиза культурних цінностей

(творів мистецтва та антикваріату)

Мистецтво цінувалося завжди. І з кожним роком істинні цінителі мистецтва готові платити великі гроші за різні об'єкти культурної спадщини - картини, статуетки, різного роду вироби старовини або відомих авторів. Для встановлення автентичності вироби та з'ясування їх цінності проводиться мистецтвознавча експертиза. Це дуже важлива процедура для всіх поціновувачів справжнього мистецтва.

Мистецтвознавча експертиза проводиться з метою встановлення наявності або відсутності можливості віднесення твори до спадщини того чи іншого автора, визначення ступеня збереження предмета, наявності або відсутності реставраційних робіт, визначення приналежності до певного періоду часу, а також мистецтвознавча експертиза відповість на запитання: чи має досліджуваний предмет культурну, історичну, наукову, художню, археологічну, або іншу цінністю.

Історико-мистецтвознавча експертиза має ряд повноправних синонімів, а саме: культурознавча експертиза, мистецтвознавча експертиза та історико-культурознавча експертиза.

Мистецтвознавчі експертизи найчастіше проводяться в рамках кримінальних справ, в т.ч. зв'язаних з розкраданням творів мистецтва та антикваріату, в митних справах про контрабанду, кримінальних справах про шахрайство, кримінальних справах про порушенню авторських прав, спробах неповернення предметів художнього, історичного та археологічного надбання, незаконному обігу зброї, руйнуванні або пошкодженні пам'яток історії та культури.

В судово-слідчій практиці терміном «мистецтвознавча експертиза» інший термін - «історико-мистецтвознавча експертиза» методологічно є більш точним, оскільки крім творів мистецтва на даного роду експертизу нерідко надходять предмети що не є твором мистецтва або представляють певну цінність, які цінуються в силу свого солідного віку та раритетності.

Об'єкти мистецтвознавчих експертиз настільки різні, що навряд чи можна скласти з них повний перелік. До них відносяться:

 • мистецтвознавча експертиза поштових марок і поштових листівок;
 • мистецтвознавча експертиза живопису (картин, малюнків, ікон, графіки);
 • мистецтвознавча експертиза скульптури;
 • мистецтвознавча експертиза творів декоративно-прикладного мистецтва (фарфор, кераміка, фаянс, майоліка, теракота);
 • мистецтвознавча експертиза достовірності творів мистецтв;
 • мистецтвознавча експертиза порнографії у фото-та відеопродукції;
 • мистецтвознавча експертиза старовинної або стародавньої зброї;
 • мистецтвознавча експертиза антикварних меблів;
 • мистецтвознавча експертиза одягу минулого століття;
 • мистецтвознавча експертиза старовинних монет;
 • мистецтвознавча експертиза фотографій;
 • мистецтвознавча експертиза книг, рукописів;
 • мистецтвознавча експертиза музичний творів.

Список цей можна продовжувати до нескінченності. Людство було дуже різнобічним, саме тому мистецтвознавча експертиза ніколи не буде сидіти без діла. Використовуючи криміналістичну термінологію, можна сказати, що об'єктами мистецтвознавчої експертизи виступають предмети, вироби і тексти, що мають історичну, культурну або художню цінність.

У криміналістичному сенсі при призначенні і проведені судової мистецтвознавчої експертизи та позасудових досліджень, вирішуються ідентифікаційні, діагностичні та класифікаційні задачі.

Серед експертів-мистецтвознавців прийнято розрізняти атрибуцію та експертизу. У першому випадку мова йде про мистецтвознавчу експертизи з метою вивчення предмета і визначення його індивідуальних та класифікаційних особливостей, на підставі яких він займає своє місце в музейних або бібліотечних колекціях, отримує свій художній чи історичний статус. Не важливо, що це - картина, або ваза, спис або корона. За допомогою мистецтвознавчої експертизи можна з'ясувати час, місце та інші обставини створення даного предмета культури чи мистецтва.

Ще одним важливим завданням мистецтвознавчої експертизи є встановлення автентичності досліджуваного предмета мистецтва, встановлення його культурної чи історичної цінності, іноді - встановлення конкретного автора твору. Завдяки подібним експертизам дуже багато творів відомих авторів знаходилися через багато років відсутності. Адже під час війни багато музеїв і сховищ були розграбовані. І тільки через багато років, дані предмети мистецтва, пройшовши мистецтвознавчу експертизу, знову виходили в світ. Якщо б не мистецтвознавча експертиза багато предметів старовини і твори відомих авторів могли б канути в лету. Експерти старанно вивчали об'єкти мистецтва і знаходили справжні джерела їх появи, встановлювали справжність об'єктів і доводили всьому світові, що дані предмети мистецтва не втрачені для нації та світового співтовариства.

Мистецтвознавча експертиза провадиться в тих випадках, коли дані атрибуції або відомості про предмет викликають сумнів і по тих чи інших причин повинні бути належним чином підтверджені експертами-культурологами.

Специфіка даного виду експертної діяльності полягає у тому, що професіональних судових експертів-мистецтвознавців, що мають практичний досвід проведення мистецтвознавчої експертизи в рамках кримінальних справ, до недавнього часу практично не було. Це пов'язано з тим, що експерти-мистецтвознавці широкого профілю зустрічаються рідко, один і той же фахівець навряд чи здатен одночасно знати в деталях історію виробництва порцеляни, особливості виготовлення московських стародруків та зміни в складі авторських ґрунтів живописних робіт другої чверті XIX ст. Глибокі знання в історії мистецтва обумовлюють вузьку спеціалізацію, тому у проведенні мистецтвознавчих експертиз в більшості випадків беруть участь фахівці, які не мають спеціальної експертної підготовки. До мистецтвознавчої експертизи конкретного твору залучаються лише найбільш авторитетні мистецтвознавці з тих, до чиєї вузької професійної спеціалізації відноситься з припущенням автор твору.

При проведенні експертизи творів класичного мистецтва, коли передбачувана оцінка перевищує 100 000 доларів США, ми вважаємо за необхідне досягнення консенсусу кількох незалежних експертів.

У більшості випадків призначення мистецтвознавчої експертизи зв'язується з необхідністю підтвердження атрибуції мистецьких чи антикварних предметів і оцінкою їх грошової вартості, але не завжди.

Експерти мистецтвознавці багато в чому спираються на результати технологічного дослідження, але тільки мистецтвознавці можуть сказати, характерна дана річ для даного художника чи ні, і лише вони мають право назвати ім'я автора.

Питання, які ставляться перед експертами-мистецтвознавцями (культурологами), досить сильно розрізняються в залежності від характеру досліджуваних об'єктів.

Так, експерт-зброяр (експерт з історичного зброєзнавства) найчастіше відповідає на питання:

 • Представляє даний предмет (зброя) історичну та культурну цінність?
 • Чи належить дана зброя до бойової зброї?
 • Який стан збереження предмета (зброї) на момент проведення історико-мистецтвознавчої (культурологічної) експертизи?
 • Яка орієнтовна ціна даного предмета (зброї)?

Експерту-мистецтвознавцю з ювелірних виробів найчастіше надходять предмети з клеймом майстра і питаннями про достовірності предмету і його орієнтовну вартості. Приблизно ті ж питання вирішує і експерт з творів живопису: у більшості випадків йому доводиться перевіряти відомості, наявні у власника твору, і давати оцінку його грошової вартості. З розвитком ринку антикваріату потреба в історико-культурологічних експертизах збільшується з року в рік.

Експерт-мистецтвознавець відділу рукописів здійснює наступні види робіт при експертизі рукописних книг та архівних матеріалів:

 • визначає авторство і достовірність документів (предмета мистецтва);
 • датує матеріали (при експертизі рукописних книг і ряду архівних матеріалів активно залучається наукова література, присвячена паперовим знакам; вивчаються філіграні і штемпелі);
 • визначає місце складання і побутування матеріалів;
 • описуються дефекти збереження, фізичний стан переплетень і матеріалів предмета мистецтва;
 • вивчає власницькі записи, екслібриси й штампи, визначає статус і значимість згадуваних осіб (предметів мистецтва);
 • вирішує питання про ступінь унікальності матеріалів (наявність списків, в тому числі в інших архівосховищах; вивчення мовних особливостей);
 • визначає їх наукову значущість і дає грошову оцінку предметів мистецтва.

У посібниках для слідчих і суддів наводяться наступні узагальнені питання, які вирішуються експертами-мистецтвознавцями:

 • чи представляє даний твір, предмет або річ художню або історико-культурну цінність?
 • чи має даний твір, предмет або річ художнє призначення, або він не належить до предметів мистецтва?
 • який час і місце створення (виробництва або виготовлення) даного твору, предмету чи речі?
 • чи є даний твір оригіналом або копією (реплікою, стилізацією, пізнішої підробкою, муляжем, компіляцією), чи є воно унікальним або серійним?
 • до якого напрямку мистецтва або ремесла (школи) відноситься даний твір?
 • який стан збереження твору?
 • чи піддавався даний твір переробці (реставрації, редактурі), якій саме?
 • яка орієнтовна грошова вартість твору?
 • чи є автором твору конкретна особа?

З іншого боку, криміналістична та методична складові у висновках судових історико-мистецтвознавчих експертиз, виконаних в установах не експертного профілю, нерідко виражені недостатньо. Бувають випадки, коли висновки експертів-мистецтвознавців при вирішенні питань атрибуції або авторства творів лише констатують думку експерта, a не виступають результатом багатоступеневого дослідження, опис якого дозволило б іншому експерту або спеціалісту переконатися в достовірності та обґрунтованості зроблених висновків.

Більшість судових мистецтвознавчих експертиз носять комплексний характер, що обумовлено інтегративним характером поставлених перед експертом завдань. У багатьох випадках експерту-культурологу доводиться дослідити матеріали художнього виробу, підпис або клеймо автора, манеру (стиль) листи, ознаки пізнішого впливу (псування, переробки, реставрації). Не кожен, навіть великий, музей і не кожна бібліотека можуть дозволити собі придбати дороге аналітичне обладнання для проведення фізичних і хімічних вимірювань.

Ми пропонує широкий спектр консалтингових, експертних послуг власникам творів мистецтва, антикваріату та інших типів культурних цінностей або предметів, які, на Вашу думку, можуть представляти будь-яку цінність. Маючи в своєму розпорядженні унікальну мистецтвознавчу та експертну базу, ми надаємо своїм клієнтам максимальний спектр послуг.

Для проведення мистецтвознавчої експертизи Вам необхідно звернутися в наш офіс з метою укладення договору на проведення експертизи. У договорі будуть чітко зафіксовані ті питання, на які Ви хочете отримати відповіді. Передбачувану до дослідження цінність Ви залишаєте на відповідальне зберігання в офісі компанії, про що робиться відмітка в договорі. Час проведення експертизи залежить від обсягу робіт і визначається в кожному випадку індивідуально, як правило, виконання експертизи триває не менше двох тижнів. Експертиза проводиться експертами, які мають багатий досвід виконання таких робіт.

Після завершення експертом всіх дослідних і аналітичних робіт, напрацьований матеріал узагальнюється в експертний висновок, до якого додаються документи експертів, що підтверджують їх повноваження. Експертний висновок завіряється печатками компанії, має повну юридичну силу для обґрунтування угод купівлі-продажу, або інших цілей. Ми рекомендуємо проведення мистецтвознавчої експертизи особливо перед прийняттям рішення про купівлю-продаж дорогих творів живопису, щоб уникнути негативних наслідків як для покупця, так і продавця.

Для отримання безкоштовної консультації Ви можете скористатися On-line консультацією або зателефонувати Нам. Для отримання інформації щодо вартості послуг перейдіть в розділ Тарифи або оформіть Заявку на послуги.