Хорошу пораду може дати тільки дійсно незацікавлена людина
02141 Україна, м. Київ, вул. Руденко, 6а, оф. 630
тел.: 044 536-4-666; 067 2-316-316
expert@inconsulting.com.ua

Експертиза справжності

1 1 1 1 1 Рейтинг 4.24 (21 Голоси(ів))

Експертиза автентичності (справжності) творів мистецтва та антикваріату

Для визначення поняття "справжній" у сучасній вітчизняній літературі використовуються чотири терміна, які визначають одне явище, зокрема: "справжність", "достовірність", "автентичність", "документальність". В англомовній літературі нараховано біля 12 термінів, які вживаються для визначення явища справжності пам'яток історії та культури. Але основний термін щодо їх назви - "authenticity" (аутентичність).

У словнику Даля (т. ІІІ., с. 183) слово: "справжній" визначається як "істинний"; "справжність" - як "властивість, стан справжнього"; "оригінал" - як "річ на лице, як вона зроблена". В словнику С.І. Ожегова "справжній" - оригінальний, не скопійований. Термін "пам'ятка" використовується для визначення умовного (тобто будь - якого) об'єкту матеріальної культури, який є носієм справжності.

Оцінюючи твори мистецтва та антикваріат, перед експертом, насамперед, постають питання, наскільки зазначена інформація в маркуванні, клеймуванні, супровідній документації (якщо це стосується антикваріату або музейних предметів) буде відповідати її вартості та яким чином впевнитися у тому, що зазначені характеристики (якщо вони всі зазначені) відповідають дійсності і не є фальсифікованими.

Технологічний процес експертизи аутентичності творів мистецтва та антикваріату можливо розподілити на такі взаємопов'язані етапи:

1. Структурно-технологічний, хімічний аналіз показників якісної, видової ідентифікації.

На цьому етапі експертом на макрорівні вивчаються особливості хімічного складу, структури частин виробу, які претендують на аутентичність. На цьому етапі з'ясовуємо факти щодо вмісту металевого сплаву, його однорідності, якісного та кількісного вмісту основних компонентів та домішок, якісного вмісту припою, виду та вмісту покриття, характеру потьмяніння, виду корозії, і можливість або не можливість, характерність чи не характерність отриманих параметрів для заявленого часу (віку, хронологічний період, місце виробництва, школа, майстер тощо). Якщо є можливість зробити металевий шліф для вивчення структури зразка, вивчається якісний склад фаз, що утворюються внаслідок певного способу виробництва, тривалого зберігання, корозії тощо.

Аналіз хімічного складу металевого предмету повинен здійснюватися за наступною схемою:

 1. вивчення складу зразка усіх роз'ємних та окремо виготовлених частин
 2. вивчення складу покриття виробу
 3. вивчення складу припою
 4. вивчення однорідності металевого сплаву, мінералу.

Аналіз структури зразка повинен містити такі характеристики: наявність окремих фаз, концентрація та вміст речовини.

2. Аналіз зовнішніх ознак видової та стилістичної ідентифікації. На цьому етапі аналізуються фактичні ознаки зовнішнього вигляду і надається припущення стосовно того, чи відповідає ознака нашім уявленням щодо можливості її появи у відповідну історичну добу, або може бути цей виріб витвором мистецтва відповідної фірми, майстра. Аналіз робимо за такими ознаками:

 • вид та форма конструкції
 • спосіб отримання форми та метод оздоблення
 • індивідуальні прийоми роботи митця та ознаки фірми
 • поєднання різних знаків та позначок (клейм, іменників, підписів і т. ін.)
 • наявність пізніх неавторських втручань - реставрація, пайка
 • наявність додаткових елементів виробу, які не відповідають основній композиції та формі
 • вид огранки дорогоцінних каменів, техніка та стиль виконання гем, камей
 • вид обійми каменів, плетень ланцюжків, вид закріпок, з'єднань.

3. Аналіз показників стилістичної ідентифікації. Цей етап характеризує можливість вивчення сюжету та виду композиції, форми, орнаменту тощо, а також зазначає можливість їх поєднання в виробі у відповідну історичну добу і пов'язує їх з історико-культурними традиціями нації та народу.

Аналіз показників експертизи справжності надає уявлення щодо їх впливу на формування вартості та визначення споживної цінності.

Наприклад, значно підвищує вартість виробу наявність на ньому клейма відомої фірми.

Питання встановлення аутентичності творів мистецтва та антикваріату сьогодні вже постають у нашому суспільстві більш гостро, отримують законодавчу підтримку з боку держави і тому потребують наукового обґрунтування. Згідно з Законом України "Про захист прав споживачів" (статті 12-14) та керуючись Правилами торгівлі ювелірними, антикварними товарами, продавці повинні забезпечити 100 % прийом товарів за якістю, тобто взяти на себе відповідальність за реалізацію якісного товару, надати можливість споживачеві перевірити на приладах основні властивості щодо справжності виробу (клеймо, проба, природа каміння), а у разі необхідності (конфліктні ситуації, невизначеність або підтвердження справжності товару) знати, де можна провести експертизу творів мистецтва та антикваріату, або надати кваліфіковану консультацію щодо віку виробів, її історичної та художньої цінності.

Зазначимо, що визначення справжності творів мистецтва та антикваріату має не тільки суто споживацький інтерес, але ще і пов'язано з правовою відповідальністю перед законом, якщо це стосується фальсифікацій або обману.

Визначення справжності предмету базується насамперед на виявленні "оригіналу", тобто його аутентичності, що передбачає дослідження властивостей, які підтверджують, що цей виріб не є фальсифікованим - копією ознак, необхідно встановити тотожність або подібність з існуючими прототипами відповідного періоду за елементами схожості і не тільки технічно-технологічного напрямку, або підробкою. Дані дослідження є предметом експертизи справжності і також включають критерії та показники, які не відносяться до техніко-матеріалознавчої експертизи.

Заключний висновок про авторство, справжність та стилістичні ознаки виробу надається на основі співставлення результатів атрибуції і техніко-технологічної експертизи. В експертному висновку зазначається достовірність об'єкта, автор, хронологічна приналежність.

На підставі наведених процедур експертизи культурних цінностей варто зазначити наступне, по-перше, заключний висновок про справжність об'єкту експертизи повинен зробити експерт, тільки не зрозуміло якої спеціальності: мистецтвознавець, технолог, історик. По-друге, співставлення можна робити на підставі характеристик або ознак, які відносяться до одного виду. Не можливо порівняти стиль і хімічний склад виробу.

Спираючись на точну атрибуцію, тобто хронологічну приналежність та географію побутування і висновок про його аутентичність проводять маркетинговий аналіз ринку, який надає уявлення про ринкову вартість виробу на момент експертизи.

Наведемо логіко-змістовну інтерпретацію експертних критеріїв, що визначають справжність виробу і оцінюють споживну цінність.

 1. Наявність знаків і позначок - експертний критерій справжності, якій збільшує споживну цінність завдяки наявної інформації на виробі, яка свідчить про рік та вік виготовлення пробу, ім'я та прізвище майстра, місце виготовлення тощо. Оцінку клеймуванню та маркуванню надають на підставі форми клейма, взаємного розташування в клеймі знаків, позначок, їх розшифруванню, кількості клейм, методу та місця його нанесення відповідно часу його виготовлення та практики їх використання в ювелірній справі.
 2. Відповідність якісних характеристик дорогоцінних матеріалів (ознак) встановленим вимогам - експертний критерій справжності, якій збільшує споживну цінність виробу за рахунок того, що отримана лабораторним методом інформація щодо показників якості матеріалів підтверджує їх цінність.
 3. Відповідність ознак метода виготовлення часу створення - експертний критерій справжності, якій збільшує споживну цінність виробу за рахунок безпосереднього встановлення відповідності технологічних ознак виготовлення часу створення. Тобто, отримані дані в процесі органолептичного та аналітичного дослідження, щодо способу виготовлення, методам оздоблення та конструкції виробу не суперечать практики їх застосування у відповідну добу, а застосування відповідних методів з'єднання, закріпки каменів (припої, клепка, механічні з'єднання, вид закріпки, вид огранки) відбуваються з використанням аналогічних за складом матеріалів та формою.
 4. Відповідність якісних характеристик матеріалів часу створення - експертний критерій справжності, якій збільшує споживну цінність виробу за рахунок безпосереднього встановлення відповідності показників щодо якості матеріалів розвиненим традиціям, рівню технології виробництва та нормам їх застосування у відповідну добу. Наприклад, використання відповідних проб, складу сплаву, припою, виду огранки, методу облагородження, поліпшення властивостей каміння (термічна обробка, промаслювання, просочення, радіаційна обробка тощо).
 5. Безпека використання - експертний критерій справжності, якій підвищує споживну цінність виробу завдяки використанню дорогоцінних матеріалів, припоїв, інших сплавів, видів оздоблення та обробки дорогоцінних сплавів та коштовного каміння, що є безпечними для здоров'я людини.

На закінчення зазначимо, що при оцінці коштовностей важливе значення набуває правильна оцінка отриманої інформації для подальшого його вартісного оцінювання та використання. З цією метою нами була розроблена система оцінювання показників справжності, яка може бути визначена за сукупністю фактично отриманих даних. Як підсумковий результат фактично отриманого висновку про справжність можна прийняти міру визначення справжності, яка визначена як:

 • Висока (або майже безсумнівний оригінал, або майже безсумнівна копія, фальсифікована копія, імітація, фальсифікована імітація, цілісна підробка);
 • Середня (ймовірний оригінал і т. ін., - при подібності до манери певного майстра, але за недостатністю високого рівня виконання виробу, при наявності фальшивих клейм, підписів, окремих стилістичних та хіміко-технологічних невідповідностей);
 • Низька (можливий оригінал і т. ін. - при зазначених вище факторах, але посилених поганим станом збереження виробу чи відсутністю або недостатністю виробів для порівняння).

Тобто висновок є таким:

 1. пам'ятка є аутентичною;
 2. аутентичність виробу є сумнівним;
 3. виріб не є аутентичним.

Для отримання безкоштовної консультації Ви можете скористатися On-line консультацією або зателефонувати Нам. Для отримання інформації щодо вартості послуг перейдіть в розділ Тарифи або оформіть Заявку на послуги.