Хорошу пораду може дати тільки дійсно незацікавлена людина
02141 Україна, м. Київ, вул. Руденко, 6а, оф. 630
тел.: 044 536-4-666; 067 2-316-316
expert@inconsulting.com.ua

Атрибуція культурних цінностей

1 1 1 1 1 Рейтинг 4.35 (17 Голоси(ів))

Атрибуція культурних цінностей

Атрибуція (лат. attributio - приписування) - вид наукової діяльності з оцінки пам'яток культури у музеях, наукових інститутах, яка пов'язана з визначенням достовірності, аутентичності художнього твору, його автора, місця і часу створення і здійснюється вона вузьким спеціалістом у даному виді мистецтва. Тобто основна діяльність спеціаліста під час атрибуції спрямована на розкриття та оцінку вищезазначених ознак, для підтвердження характеристик, які їм приписують. Згідно з даним визначенням, атрибуція ювелірних коштовностей виступає як встановлення тотожності усіх характеристик предмету її суттєвим ознакам.

Аналіз основних сучасних підходів щодо атрибуції предмету, вказує про використання мистецтвознавчої оцінки (аналізу) та дослідження історико-архівних документів.

У зв'язку з постійним розвитком індустрії підробок на перше місце висувається завдання визначення тільки відповідності свідомо приписуваного авторства істинному. Отримані в результаті документального дослідження та мистецтвознавчої оцінки факти неповною мірою можуть бути використані як свідчення аутентичності предмету. Крім цього, поза увагою атрибутивної характеристики залишаються питання визначення меморіальності предмету, тобто причетності його до видатних особистостей, визначних подій тощо.

Мистецтвознавча експертиза не ставить за мету дослідження соціальної значущості, естетичної цінності та краси в цілому, яка впливає на сприйняття виробу та її цінність на ринку.

Оцінювання коштовностей, щодо естетичної цінності та соціальної значущості не може бути замінено історико-соціологічними, історико-бібліографічними й іншими модифікаціями історичного підходу. Воно вимагає власного аксіологічного, ціннісного підходу.

Крім цього, обмеження атрибуції пізнавально-аналітичним підходом обумовлено також і тім, що мета її в основному була зведена до визначення історичної справжності, оригінальності, достовірності факту та матеріального предмету коштовностей, що знаходяться в музейному фонді і не функціонують на ринку як товар. Тому естетична, технічна цінність та соціальна значущість предметів, які віддалені від нас віками, та їх своєрідна патина визначного часу і нашарувань різних культурних епох, відкритих реставраторами та текстологами, сприймалась іноді, як сама пособі, без додаткового дослідження, аналізу та оцінювання.

Формулювання поняття "атрибуція" включає декілька видів оцінки, зокрема ідентифікацію за видом (асортиментна), стилем, за змістом (часом створення, автором, тощо). Окремі факти, що отримані у ході дослідження не є предметом атрибуції. Отримані дані аналізуються, порівнюються з ознаками, виявленими на інших типових предметах і на підставі цього робиться заключний висновок, про аутентичність, хронологічну приналежність предмету, що представляє професійну оцінку виявлених фактів. Така оцінка може змінюватися у процесі виявлення нових фактів, отриманих під час роботи над предметом. Тому атрибуція - це накопичення наукових знань про пам'ятку, яка здійснюється вузьким спеціалістом для ведення наукових паспортів в музеях, формуванні колекцій культурних цінностей. Проте, враховуючи використання тільки документальних, літературних, енциклопедичних джерел і типових прототипів для порівняння, як засобів даного дослідження, необхідно конкретизувати дефініцію "атрибуція".

Доцільним буде визначення атрибуції як виду оціночної діяльності, яка базується на практичному та теоретичному досвіді спеціаліста у вузькому напрямі мистецтва і спрямована на виявлення документального, інформаційного забезпечення у визначенні типології предмету для підтвердження його авторства, хронологічної приналежності, аутентичності.

Для отримання безкоштовної консультації Ви можете скористатися On-line консультацією або зателефонувати Нам. Для отримання інформації щодо вартості послуг перейдіть в розділ Тарифи або оформіть Заявку на послуги.