Хорошу пораду може дати тільки дійсно незацікавлена людина
02141 Україна, м. Київ, вул. Руденко, 6а, оф. 630
тел.: 044 536-4-666; 067 2-316-316
expert@inconsulting.com.ua

Антикваріат і витвори мистецтва

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (6 Голоси(ів))

Експертиза антикваріату, культурних цінностей, творів мистецтва

До числа об'єктів мистецтвознавчої експертизи належать предмети антикваріату та твори мистецтва, а саме: монументального та станкового живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, пам'ятки архітектури, скульптури, дрібної пластики, музичні інструменти, нотна література; друкована продукція, аудіо- та відеозаписи, фотографія.

Атрибуція культурних цінностей

Атрибуція - вид наукової діяльності з оцінки пам'яток культури у музеях, наукових інститутах, яка пов'язана з визначення достовірності, аутентичності художнього твору, його автора, місця і часу створення і здійснюється вона вузьким спеціалістом у даному виді мистецтва. Тобто основна діяльність спеціаліста під час атрибуції спрямована на розкриття та оцінку вищезазначених ознак, для підтвердження характеристик, які їм приписують. Згідно з даним визначенням, атрибуція ювелірних коштовностей виступає як встановлення тотожності усіх характеристик предмету її суттєвим ознакам.

Гемологічна експертиза

Гемологічна експертиза - вид ґрунтознавчої експертизи, що здійснюється з метою встановлення природи мінералів, в тому числі дорогоцінних каменів, джерела їх походження, складу і технології виробництва їх синтетичних аналогів та імітацій.

Мистецтвознавча експертиза

Мистецтвознавча експертиза проводиться з метою встановлення наявності або відсутності можливості віднесення твори до спадщини того чи іншого автора, визначення ступеня збереження предмета, наявності або відсутності реставраційних робіт, визначення приналежності до певного періоду часу, а також мистецтвознавча експертиза відповість на запитання: чи має досліджуваний предмет культурну, історичну, наукову, художню, археологічну, або іншу цінністю.

Технологічна експертиза

Вивчаючи виріб, експерт детально описує його, фіксує всі особливості: дизайнерські, конструктивні і технологічні. Визначає, чи відповідає виріб Технічним умовам для свого виду, чи був він ремонтований, чи змінювалася його форма, чи піддавався якимось іншим впливам. Ця експертиза дуже важлива, адже всі її дані відіб'ються на його вартості.

Пробірна експертиза

Пробірна експертиза культурних цінностей - вивчення металу, з якого виготовлено прикрасу. Чи є у нього пробірне клеймо, іменник, чи справжні вони, чи відповідає пробірне клеймо істинному складу сплаву вироби, на всі ці питання має відповісти пробірна експертиза.

Трасологічна експертиза

Трасологічна експертиза - визначення віку виробу в залежить від виду клейма та іменника

Ідентифікаційна експертиза

Ідентифікаційна експертиза антикваріату - це методологічне пізнання об'єктів ідентифікації, їх фізичної форми та естетично-історичного наповнення на предмет приналежності до групи однорідних предметів.

Ідентифікаційна експертиза здійснюється шляхом накопичення даних про об'єкт по відношенню до групи однорідних предметів за видом, стилем та змістом (часом створення, автором, тощо). Отримані дані аналізуються, порівнюються з ознаками, виявленими на інших типових предметах і на підставі цього робиться заключний висновок, про приналежність предмету, що представляє професійну оцінку виявлених фактів. Така ідентифікаційна оцінка може змінюватися у процесі виявлення нових фактів, отриманих під час роботи над об'єктом ідентифікації.

Експертиза справжності

Оцінюючи твори мистецтва та антикваріат, перед експертом, насамперед, постають питання, наскільки зазначена інформація в маркуванні, клеймуванні, супровідній документації (якщо це стосується антикваріату або музейних предметів) буде відповідати її вартості та яким чином впевнитися у тому, що зазначені характеристики (якщо вони всі зазначені) відповідають дійсності і не є фальсифікованими.

Оцінка культурних цінностей

Оціночна експертиза культурних цінностей (творів мистецтва та антикваріату) - експертиза, що проводиться за дорученням замовника на предмет встановлення дійсної вартості об'єкта оцінки.

Основна мета оціночної експертизи - надання незалежної і об'єктивної інформації про класифікаційне, номенклатурне значення творів мистецтва і антикваріату та обчислення оціночної вартості творів мистецтва і антикваріату.

Комплексне дослідження

У залежності від пожаленій клієнта в структуру комплексного дослідження культурних цінностей можуть входити такі види експертиз: гемологічна, мистецтвознавча, трасологічна, ідентифікаційна, технологічна, пробірна, експертиза автентичності.

Основними завданнями мистецтвознавчої експертизи є:

 • проведення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення роботи, приналежність до певної школи тощо);
 • визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та стану твору;
 • визначення оціночної або страхової вартості твору;
 • визначення відповідності продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи є наданий на дослідження предмет оригіналом (авторською роботою), копією, виконаною від імені іншого автора, або копією, виконаною від імені автора?
 • Хто є автором наданого на дослідження твору мистецтва?
 • Чи підлягав даний твір мистецтва реставрації (який фрагмент тощо)?
 • Яку вартість має твір мистецтва, що досліджується?
 • Чи містяться на наданому носії інформації твори, що пропагують культ насильства та жорстокості?
 • Чи є наданий на дослідження твір автентичним?
 • Чи належить наданий на дослідження предмет до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне, наукове або інше значення?

Для отримання безкоштовної консультації Ви можете скористатися On-line консультацією або зателефонувати Нам. Для отримання інформації щодо вартості послуг перейдіть в розділ Тарифи або оформіть Заявку на послуги.