Хорошу пораду може дати тільки дійсно незацікавлена людина
02141 Україна, м. Київ, вул. Руденко, 6а, оф. 630
тел.: 044 536-4-666; 067 2-316-316
expert@inconsulting.com.ua

Ліцензування експертної діяльності в Україні

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (30 Голоси(ів))

Експертна діяльність в Україні

Ліцензування експертної діяльності

Ухвалення в 1994 році Закону України "Про судову експертизу" зумовило необхідність держави врегулювати і контролювати здійснення судово-експертної діяльності на території України.

Положення цього закону передбачали проведення судових експертиз не тільки державними експертними установами, а й на принципах підприємництва.

Згідно ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" (в редакції від 25.02.1994 року) судово-експертна діяльність, крім державних установ, могла здійснюватися на підприємницьких засадах на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

Крім Закону України "Про судову експертизу", відповідним механізмом врегулювання став Закон України "Про підприємництво". Частина друга статті 4, якого забороняла здійснення судово-експертної діяльності без спеціального дозволу (ліцензії), що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.

Таким чином проведення судових експертиз стало привілеєм виключно державних установ, так як отримати ліцензію було практично неможливо.

Вищезазначена ситуація зберігалася в Україні близько шести років, поки у 2000 році не було прийнято Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності", яким ліцензування судово-експертної діяльності скасовано!

Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Атестація лабораторій

Згідно нового законодавства з 01.01.2016 р., а саме Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність та ПКМУ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/374-2015-%D0%BF/paran9#n9 для підприємств (як лабораторій так і виробництва) з 01.01.2016 р. дійсне наступне:

  • В Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність» відсутнє поняття атестація лабораторії. Атестувати лабораторію НЕ ПОТРІБНО. Не залежно від сфери, в якій вона працює. Існує поняття лише акредитації лабораторії (про це нижче).
  • Відсутнє поняття метрологічної атестації обладнання. Існує тільки два поняття - повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки. Тобто, ВСЕ обладнання, що раніше проходило атестацію, зараз з ним нічого робити не потрібно. За бажанням, добровільно, деяке допоміжне обладнання можна валідувати та/або калібрувати. Наприклад, якщо воно критичне для процесу виробництва або випробувань.
  • Перевірка компетентності лабораторії на державному рівні проводиться виключно Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.
  • Законодавчих підстав для обов’язкового проведення перевірки компетентності лабораторії на підприємстві немає, що відповідає світовому досвіду.

Акредитація лабораторій

Державний орган "Національне агентство з акредитації України" (НААУ) проводить акредитацію випробувальних і калібрувальних лабораторій.

Наша організація не займається випуском продукції або калібруванням. Так само, якщо ми виступаємо в ролі третьої сторони між державним органом і приватною організацією, акредитація в НААУ робимо нас пов'язаною особою з державною структурою.

З огляду на викладені факти ми не можемо пройти акредитацію в НААУ.

Реєстр ЗВТ

З огляду на те, що Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" з 01.01.2016 внесення будь-яких змін і доповнень до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) не передбачено, зберігання інформаційної бази Державного реєстру ЗВТ буде здійснюватися до 1 січня 2019 року.

Повірка засобів вимірювальної техніки

З набранням чинності 01.01.2016 р Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" первинній повірці і повірці при експлуатації підлягають законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки. Відповідно до Закону перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови КМУ (від 4 червня 2015-го. № 374) "Про затвердження Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці" повірці підлягають засоби вимірювальної техніки за умови їх використання в 4-му виді діяльності, згідно Закону - "4) контроль безпеки умов праці".

Наше устаткування не потрапляє до переліку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки та обов'язковій повірці не підлягає.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються в сфері законодавчо регульованій метрології та знаходяться в експлуатації, проводиться на добровільних засадах.

Калібрування засобів вимірювальної техніки

Калібрування в добровільному порядку можуть підлягати засоби вимірювальної техніки, які застосовуються в сфері та/або поза сферою законодавчо регульованій метрології.

Судова експертиза

Згідно зі Статтею 7 і статті 9 Закону України "Про судову експертизу" для проведення судової експертизи можуть залучатися інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань.

До спеціалісту у відповідній галузі знань, який проводить судову експертизу, застосовуються положення цього Закону про гарантії, прав, обов'язків, відповідальності судового експерта, крім відповідальності за відмову від проведення експертизи і положень розділу III даного Закону.