Хорошу пораду може дати тільки дійсно незацікавлена людина
02141 Україна, м. Київ, вул. Руденко, 6а, оф. 630
тел.: 044 536-4-666; 067 2-316-316
expert@inconsulting.com.ua

Ввезення і вивезення культурних цінностей

1 1 1 1 1 Рейтинг 4.40 (25 Голоси(ів))

Згідно зі статтею 561 Митного кодексу України органи доходів і зборів здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей. Такий контроль у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється органами доходів і зборів у формі попереднього документального контролю в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відносини, пов'язані з вивезенням культурних цінностей за межі митної території України, регулюються Законом України від 21.09.99 №1068 - ХІV "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей". Відповідно до статті 11 Закону: заявлені до вивезення культурні цінності підлягають обов'язковій державній експертизі.

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

Тому, для того, щоб вивезти будь-яку культурну цінність за межі митної території України необхідно:

 1. оформити право власності на предмет (договір дарування, купівлі-продажу, спадщина та ін.) - від 1 до 7 днів;
 2. провести державну експертизу предмету - від 7 до 90 днів;
 3. отримати свідоцтво на право вивезення предмету - від 1 до 30 днів;
 4. за необхідності, провести митне оформлення предмету - від 1 до 5 днів.

Якщо Ви вважаєте, що певна річ не є культурною цінністю, але є підстави вважати, що можуть виникнути ускладнення при проходженні митного контролю, то не обходимо отримати довідку в тому же Управлінні контролю за переміщенням культурних цінностей та охорони культурної спадщини, що об'єкт культурного призначення не є культурною цінністю.

Що таке культурні цінності?

Культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства Україна, а саме:

Показать

Скрыть

 • оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтаж з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва;
 • предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства і держави, історією, наукою і культурою, а також такі, що стосуються життя і діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва;
 • предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок;
 • складові частини і фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва;
 • старовинні книги та інші видання, які є історичною, художньою, науковою і літературною цінністю, окремо або в колекції;
 • манускрипти і інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо або в колекції;
 • унікальні і рідкісні музичні інструменти;
 • види зброї, які має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність;
 • рідкісні поштові марки, інші матеріали філателій, окремо або в колекції;
 • рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування;
 • зоологічні колекції, які є науковою, культурно- просвітницькою, навчально -виховної або естетичною цінністю;
 • рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології;

Сімейні цінності - культурні цінності, що мають характер особистих або сімейних предметів. Згідно із законодавством України культурними цінностями України є:

Показать

Скрыть

 • культурні цінності, створені на території України громадянами України;
 • культурні цінності, створені на території України іноземцями чи особами без громадянства, які постійно проживають або проживали на території України;
 • культурні цінності, виявлені на території України;
 • ввезені на територію України культурні цінності, придбані археологічними, археографічними, етнографічними, науково- природничими та іншими експедиціями за згодою відповідних органів країни походження цих цінностей;
 • ввезені на територію України культурні цінності, придбані в результаті добровільного обміну;
 • ввезені на територію України культурні цінності, отримані в подарунок або законно придбані за згодою відповідних органів країни походження цих цінностей;
 • незаконно вивезені культурні цінності України, що перебувають за межами її території;
 • культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад;
 • культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повернуті в Україну;
 • культурні цінності, переміщені на територію України внаслідок Другої світової війни як часткова компенсація за завдані окупантами збитки.

Поверненню в Україну підлягають:

 • культурні цінності, незаконно вивезені з території України;
 • культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад;
 • культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повернуті в Україну.

Культурні цінності, які знаходяться за межами України на законних підставах, можуть бути повернуті шляхом укладення договору купівлі- продажу з власником культурних цінностей, обміну їх на взаємовигідних умовах або отримання в подарунок.

Культурні цінності, які на законних підставах перебувають у власності фізичних або юридичних осіб України, але походження, яких пов'язано з історією та культурою інших держав, можуть бути повернуті до цих держав шляхом укладення договору купівлі- продажу з власником культурних цінностей, обміну на взаємовигідних умовах або отримання в подарунок.

На думку митниці

Згідно з поясненнями до УКТЗЕД, затвердженому Наказом Міндоходів від 14.01.14 №15 "Про погодження пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності", до Розділу XXI "ТВОРИ МИСТЕЦТВА, ПРЕДМЕТИ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ ТА антикваріат" в Групі 97 "Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат" до антикваріату відносяться вироби віком старше 100 років.

Державна експертиза культурних цінностей

Пред'явлені до вивезення (тимчасового вивезення) та повернуті після тимчасового вивезення культурні цінності підлягають обов'язковій державній експертизі. Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей та розміри плати за неї затверджуються постановою Кабінетом Міністрів України.

У теорії, вартість експертизи становить від 7 до 27 грн. Але, на практиці, музеї встановлюють свої розцінки: від 100 до 5000 грн.

Відмова фізичної чи юридичної особи, заявника про вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей, пред'явити на державну експертизу культурних цінностей, що надаються до вивозу, розглядається як відмова заявника від їх вивезення. У випадку, якщо результат державної експертизи дає підстави для занесення пред'явленої до вивезення культурної цінності до Державного реєстру національного культурного надбання, матеріали експертизи передаються відповідному центральному органу виконавчої влади незалежно від згоди особи, яка порушила клопотання.

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

Орган контролю за переміщенням культурних цінностей та охорони культурної спадщини за клопотанням власника культурних цінностей або уповноважених ним осіб приймає на підставі висновку державної експертизи рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей. Про прийняте рішення власник культурних цінностей чи уповноважена ним особа письмово повідомляє у місячний строк з дня офіційного надходження клопотання.

У разі прийняття Органом контролю рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженої ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей. Зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей затверджується Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей є підставою для переміщення вказаних в ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

На деякі вироби не потрібно оформлювати Свідоцтво на право вивезення. Перелік сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, на вивезення (тимчасове вивезення) яких дозвіл Державної служби контролю не потрібен:

Показать

Скрыть

 1. Культурні цінності, що тимчасово ввезені в Україну, за наявності митної декларації, оформленої в установленому порядку під час ввезення (пересилання) в Україну цих цінностей.
 2. Твори сучасного мистецтва, предмети народних художніх промислів, сувеніри, придбані в торговельній мережі.
 3. Живопис, пластика малих форм, авторська графіка, гобелени, вироби декоративно-ужиткового мистецтва з кераміки, фарфору, фаянсу, скла, дерева, металу, текстилю та інших матеріалів, створені після 1950 року.
 4. Вітчизняні та зарубіжні предмети побуту масового і серійного виробництва, створені після 1950 року, у т.ч.:
  • меблі (окремі предмети та гарнітури);
  • килими фабричного та ручного виготовлення, килимові та текстильні вироби різних видів;
  • предмети костюма і деталі, які його доповнюють;
  • посуд та інші ужиткові предмети із скла, кришталю, фарфору, фаянсу, кераміки, майоліки, дерева, пап'є-маше тощо;
  • ювелірні вироби серійного та масового виробництва із недорогоцінних металів і напівдорогоцінних каменів;
  • іграшки з каміння, соломки, металу, пластмаси.
 5. Сучасні предмети релігійного призначення різної конфесійної належності, виготовлені друкованим способом ікони, а також хрести, лампади, підсвічники й інші предмети релігійного призначення тиражного виробництва. 
 6. Предмети техніки:
  • автомобілі, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, що не мають значної історичної цінності (Під значною історичною цінністю транспортних засобів розуміють приналежність їх видатним особам, політичним діячам, участь у видатних подіях, ексклюзивні моделі, які не були в серійному виробництві або випущені у малій кількості, або ювілейні, або випущені до 1950 року і їх кількість в Україні не більше як два екземпляри.);
  • годинники (наручні, підлогові, настінні і т.п.), виготовлені після 1950 року;
  • сучасні моделі літаків, автомобілів, кораблів та інших предметів техніки;
  • патефони та платівки (починаючи з N 285 для платівок "МОНО" і з N 739 для платівок "СТЕРЕО"), виготовлені після 1960 року.
 7. Твори друку, видані після 1945 року, у т.ч.:
  • окремо видані твори, зібрання творів, збірки творів різних авторів, науково-популярна література, література для дітей;
  • періодичні, нотні, картографічні, образотворчі видання, брошури, рекламні видання;
  • видання, що вивозяться їх авторами;
  • довідники для вступників до вищих навчальних закладів та однотомні мовні словники;
  • сучасні репринтні та факсимільні видання;
  • усі видання та інформація на будь-яких носіях, що відправляються державними бібліотеками, бібліотеками наукових товариств і громадських організацій, музеями відповідно до міжнародного книгообміну та міждержавного міжбібліотечного обміну;
  • тиражована друкована графіка (репродукції, літографії, естампи, плакати, постери, афіші, календарі, листівки, конверти і т.п.), фотоальбоми і фотопродукція сувенірного призначення і т.п.
 8. Музичні інструменти за наявності одного з документів: фабричний паспорт, торгова квитанція, чек, ярлик на інструменті тощо, виготовлені після 1950 року, у т.ч.:
  • фабричні серійні вітчизняного та зарубіжного виробництва;
  • механічні та електромузичні інструменти фабричного виробництва.
 9. Знаки поштової оплати України: поштові марки й блоки, марковані поштові конверти й марковані поштові картки (художні й стандартні), видані після 1991 року.
 10. Особисті нагороди у разі переїзду громадян на постійне місце проживання до інших держав при наявності орденських книжок або нагородних посвідчень (Вивезення громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання до іншої держави, нагород, що залишилися від померлих батьків, можливе за умови подання документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання до іншої держави, свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвідчень та документів, що підтверджують родинні зв'язки.
 11. Державні нагороди України з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння, порядок вивезення яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. N677 (677-2001-п ).
 12. Значки, пам'ятні знаки, настільні медалі, ювілейні та пам'ятні монети, банкноти, які не є засобом платежу (крім вітчизняних та зарубіжних монет із дорогоцінних і недорогоцінних металів, паперових грошових знаків до 1960 р. включно).

Вивезення з України не підлягають:

 • культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;
 • культурні цінності, включені до Національного архівного фонду;
 • культурні цінності, включені до Музейного фонду України.

Орган контролю за переміщенням культурних цінностей та охорони культурної спадщини

Звертаємо вашу увагу на те, що дана організація за останні кілька років змінила багато назв (Управління, Відділ, Департамент, Служба і т.д.) і навіть адрес. Тому ми будемо називати її далі просто Орган контролю.

Спеціально уповноваженим державним органом контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей є Відділ з питань переміщення культурних цінностей Управління музейної справи та культурних цінностей при Міністерстві культури України (далі - Орган контролю). Орган контролю виконує покладені на неї завдання і взаємодії з Головним архівним управлінням України, Національною комісією з питань повернення в Україну культурних цінностей, Державною митною службою України, правоохоронними органами.

Орган контролю є урядовим органом державного управління у сфері контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей, яке діє у складі Мінкультури і йому підпорядковується.

Орган контролю в межах своєї компетенції:

Показать

Скрыть

 • забезпечує проведення державної експертизи культурних цінностей, пред'явлених до вивезення (тимчасового вивезення), та при поверненні після тимчасового вивезення;
 • розглядає клопотання власників культурних цінностей або уповноважених ними осіб;
 • приймає рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;
 • видає свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;
 • здійснює реєстрацію вивезених (тимчасово ввезених) культурних цінностей;
 • складає переліки культурних цінностей, що вивозяться (тимчасово вивозяться), і встановлює режим тимчасового вивезення;
 • інформує громадськість в Україні та за її межами про факти втрати або крадіжки культурних цінностей;
 • здійснює необхідні заходи для повернення викрадених, незаконно вивезених і евакуйованих і не повернутих культурних цінностей;
 • розробляє і здійснює заходи, спрямовані на виконання міжнародних зобов'язань України з питань запобігання незаконного вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.

Орган контролю має право:

Показать

Скрыть

 • залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать її компетенції;
 • залучати вчених, спеціалістів, експертів для вивчення проблем вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей;
 • здійснювати контроль і проводити перевірки з питань, які належать її компетенції;
 • одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 • скликати в установленому порядку наради фахівців з питань, які належать її компетенції;
 • передавати в установленому порядку на розгляд правоохоронних органів матеріали про порушення законодавства щодо переміщення культурних цінностей;
 • видавати накази організаційно - рапорядітельного характеру, в разі необхідності - спільно з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

У випадках, встановлених законодавством, рішення Органу контролю є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями та громадянами.

За останніми даними, з приводу порядку видачі свідоцтва та проведення експертизи культурних цінностей для вивезення їх з митної території України можна звернутися до Органу контролю:

 1. Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України при Міністерстві культури і мистецтв України: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп.20, телефони +380442806539, +380442544331, +380442806322. Відділ територіального представництва телефон +38 044 254-29-49. Сторінка Органу контролю на сайті Міністерства культури (посилання на старий сайт Мінкультури, може перестати працювати з часом);
 2. Департамент культури виконавчого органу вашого регіону:
 • м. Київ, б-р Т. Шевченка, 3, каб. 209, тел.: 0442795340, 0442795647 (Житомирська, Київська, Луганська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ);
  • Відділ державної експертизи культурних цінностей Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради, тел. 0442795647; Режим роботи: прийом громадян - понеділок – п’ятниця, з 10:00 до 13:00, видача документів - понеділок, середа, п’ятниця, з 10:00 до 13:00.
  • Начальник відділу - Бесп’ятова Ольга Ростиславівна, кабінет № 211, тел. 0442795689.
 • м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 18, тел.: 47-28-59; (Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська області);
 • м. Львів, вул. Смольського, 10, тел.: 75-80-81, 72-79-91 (Волинська, Львівська, Рівненська, Тернопільська області);
 • м. Одеса, вул. Канатна, 83, тел.: 33-52-13, 33-52-12 (Вінницька, Запорізька, Одеська області);
 • м. Ужгород, вул. Віннична, 20, тел.: 3-06-91 (Закарпатська область);
 • м. Херсон, вул. Горького, 5, тел.: 26-50-06, 22-60-33 (Херсонська, Миколаївська області);
 • м. Чернівці, вул. Франка, 16, тел.: 57-85-26 (Івано-Франківська, Хмельницька, Чернівецька області);

але не пізніше ніж за 30 днів до вивезення речей.

Порядок оформлення права на вивезення культурних цінностей

Клопотання про право на вивезення культурних цінностей пред'являється не пізніше ніж за місяць на дату їх вивозу власником або уповноваженою ним особою до Органу контролю за переміщенням культурних цінностей та охорони культурної спадщини. До клопотання додаються:

 • документ, що підтверджує право власності на культурні цінності (не потрібен на роботи власного виконання);
 • перелік культурних цінностей із зазначенням точних відомостей про них (авторство, назва твору, місце і час створення, матеріал і техніка виконання, розміри (вага), страхова вартість (вартість, оціночна вартість)) українською мовою;
 • відповідна митна декларація, яка подавалася митному органу при ввезенні культурних цінностей в Україну;
 • по два примірники кольорових фотографій кожної культурної цінності, розміром 13 х 18 см (крім предметів філателії, нумізматики, боністики та фалеристики, надання фотографій на які не потрібно);
 • висновок державної експертизи (для культурних цінностей, придбаних на території України).

У разі переїзду громадян на постійне місце проживання в інші держави їм дозволяється вивозити особисті нагороди, на які орденські книжки або нагородні посвідчення. Вивезення громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання до іншої держави, нагород, що залишилися їм від померлих батьків, можливе за умови пред'явлення документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання в іншу державу, свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвідчень та документів, що підтверджують родинні зв'язки.

Порядок вивезення культурних цінностей, встановлений Законом N 1068-XIV, поширюється на осіб, які користуються дипломатичним імунітетом. Особистий багаж зазначених осіб може бути поданий митному огляду відповідно до митного законодавства України та міжнародних договорів України.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Показать

Скрыть

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

Міністерство культури України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги 01601 м. Київ, вул. І. Франка, 19
2 Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги Понеділок - четвер: з 9.00 до 18.00
П'ятниця: з 9.00 до 16.45
Перерва з 13.00 до 13.45
3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти тавеб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги (044)254-29-09
Електронна адреса - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Веб-сайт http://www.mincult.gov.ua/
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Статті 12, 13 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"
5 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2003 р. N 1343 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення"; постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. N 984 "Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України"
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства культури і туризму від 22.04.2002 N 258 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України" (далі - Інструкція)
Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Заява
6 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1) заява, у якій зазначаються відомості про заявника:
- для фізичної особи, фізичної особи підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, контактний телефон;
- для юридичної особи - найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи / уповноваженої особи, контактний телефон (факс);
- дата подання заяви та підпис заявника.
2) до заяви додаються:
- документ, що посвічує заявника: для фізичної особи - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення особи громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
- документ, що підтверджує право власності заявника на культурні цінності;
- у разі вивезення смичкових інструментів та смичків - паспорти на них установленого зразка, які видаються Мінкультури;
- два примірники переліку культурних цінностей, які вивозяться, тимчасово вивозяться;
- під час вивезення музичних інструментів подаються два примірники списків згідно здодатком 3 до Інструкції; друкованих видань - згідно з додатком 4 до Інструкції; предметів філателії - згідно з додатком 5 до Інструкції;
- по два примірники кольорових фотографій кожної культурної цінності, розміром 13 х 18 см (крім предметів філателії, нумізматики, боністики та фалеристики, надання фотографій на які не потрібно);
- висновок державної експертизи
7 Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто або поштою
8 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
9 Строк надання адміністративної послуги Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви
10 Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1) відсутні гарантії про забезпечення надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;
2) заявлені до тимчасового вивезення культурні цінності є в такому стані, що не можна змінювати умови їх зберігання;
3) культурні цінності є предметом спору стосовно права власності на них;
4) страхова вартість культурних цінностей, заявлених до тимчасового вивезення, не відповідає їх реальній вартості; культурні цінності, заявлені до тимчасового вивезення, перебувають у розшуку;
5) у державі, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення культурних цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, введено надзвичайний стан або існують інші обставини, що перешкоджають забезпеченню надійного збереження й повернення культурних цінностей, які тимчасово вивозяться в цю державу
11 Результат надання адміністративної послуги Видача Свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або обґрунтованої відмови у його видачі
12 Способи отримання відповіді (результату) Надання (видача) заявникові у письмовій формі
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Показать

Скрыть

Міністерства культури України процесу надання адміністративної послуги: Видача свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги Відповідальна особа Структурні підрозділи Мінкультури України, відповідальні за етап (дію, рішення) Строки виконання етапів (дії, рішення)
Прийняття та реєстрація заяви та документів, що додаються до неї Спеціаліст відділу документального забезпечення та контролю Управління справами Протягом 1 робочого дня в порядку черговості надходження документів
Розгляд заяви та документів, що додаються до неї Спеціаліст відділу контролю Управління регіональних представників з питань охорони культурної спадщини та переміщення культурних цінностей Протягом 10 календарних днів з дня реєстрації заяви
Прийняття рішення про видачу Свідоцтва або про відмову у його наданні Спеціаліст відділу контролю Управління регіональних представників з питань охорони культурної спадщини та переміщення культурних цінностей Протягом 10 календарних днів з дня реєстрації заяви
Відправлення (видача) Свідоцтва або письмового повідомлення про відмову у його наданні Діловод Управління регіональних представників з питань охорони культурної спадщини та переміщення культурних цінностей Управління регіональних представників з питань охорони культурної спадщини та переміщення культурних цінностей Протягом 5 робочих днів з дня реєстрації Свідоцтва або повідомлення про відмову у його наданні

Відмова у видачі свідоцтва може бути оскаржена в суді у порядку адміністративного судочинства

Ввезення культурних цінностей в Україну

Культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням України разом з Державною митною службою України. Під час ввезення культурних цінностей на територію України митному органу пред'являється свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню митними органами України до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.

Ввезення культурних цінностей, щодо яких оголошено розшук, забороняється. Такі культурні цінності підлягають вилученню митними органами України з метою повернення їх у встановленому порядку власнику.

Тимчасове вивезення культурних цінностей

Тимчасове вивезення культурних цінностей може здійснюватися фізичними та юридичними особами:

 • для організації виставок;
 • для проведення реставраційних робіт і наукових досліджень;
 • у зв'язку з театральною, концертною та іншою артистичною діяльністю;
 • в інших випадках, передбачених законодавством України.

Культурні цінності, тимчасово вивезені з України і не повернуті в обумовлений угодою термін, вважаються незаконно вивезеними.

Клопотання про дозвіл на тимчасове вивезення культурних цінностей пред'являється власником або уповноваженою ним особою до Органу контролю.

До клопотання додаються:

 • нотаріально завірена копія угоди з приймаючою стороною про мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;
 • документ про страхування культурних цінностей, що тимчасово вивозяться, із забезпеченням усіх випадків страхового ризику або документ про державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, що приймає культурні цінності;
 • документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;
 • висновок державної експертизи.

Культурні цінності, що тимчасово ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому Управлінням контролю разом з Державною митною службою України.

Відмова у видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей

Свідоцтво на право тимчасового вивезення культурних цінностей не може бути видано, якщо:

 • відсутні гарантії щодо забезпечення надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;
 • пред'явлені для тимчасового вивезення культурні цінності в такому вигляді, що неможливо змінювати умови їх зберігання;
 • культурні цінності є предметом спору щодо права власності на них;
 • страхова вартість культурних цінностей, пред'явлених для тимчасового вивезення, не відповідає їх реальній вартості;
 • культурні цінності, пред'явлені для тимчасового вивезення, перебувають в розшуку;
 • в державі, з якого передбачено здійснити тимчасове вивезення культурних цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, введено надзвичайний стан або існують інші обставини, що перешкоджають забезпеченню надійного зберігання та повернення культурних цінностей, які тимчасово вивозяться в цю державу.

Умови угоди щодо тимчасового вивезення культурних цінностей не можуть бути змінені після видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей.

Транзит культурних цінностей

Транзит культурних цінностей через територію України регулюється митним законодавством і міжнародними договорами України.

Порядок митного оформлення культурних цінностей

Режим митного оформлення культурних цінностей при їх вивезенні через митний кордон України з метою відчуження регламентує Постанова КМУ № 448 від 21.05.2012 р." Про порядок вивезення (Пересилання) за Межі митної території України Громадянам дорогоцінних металів (за винятком Банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України Із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження"

Згідно з постановою вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами культурних цінностей з метою їх відчуження здійснюється у разі, коли сумарна фактурна вартість культурних цінностей:

 • не перевищує суму, еквівалентну 10000 євро, на підставі свідоцтва встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей і з обов'язковим письмовим декларуванням
 • перевищує суму, еквівалентну 10000 євро, - на умовах переміщення товарів у митний режим експорту.

Відповідальність за контрабанду культурних цінностей

Згідно ч.1. ст.201 "Контрабанда" Кримінального Кодексу України переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією предметів контрабанди.

Так само конфіскації підлягають транспортні засоби задіяні в контрабанді.

Порядок використання вилучених або конфіскованих культурних цінностей

Культурні цінності, вилучені митними або правоохоронними органами, а також конфісковані за рішенням суду, передаються безоплатно Міністерству культури і мистецтв України, Головному архівному управлінню України, які забезпечують їх зберігання, експертизу та інформацію про них з метою уточнення права власності на них. Після встановлення права власності на зазначені культурні цінності вони передаються в установленому порядку їх законному власнику чи уповноваженій ним особі. Витрати на зберігання та експертизу культурних цінностей відшкодовує власник, якщо інше не передбачено законодавством Україна або судовим рішенням. Якщо вилучені або конфісковані культурні цінності повернені відповідно до закону в дохід держави, Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей вирішує питання про безоплатну передачу цих культурних цінностей для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям.

Щоб уникнути придбання незаконно вивезених з інших держав, викрадених або недобросовісних придбаних культурних цінностей фізичні та юридичні особи незалежно від форми власності, бажаючих придбати право власності на культурні цінності, зобов'язані вживати необхідних заходів для отримання інформації про походження цих культурних цінностей. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями, зобов'язані вести реєстр, в якому повинна міститися інформація про походження кожної культурної цінності, прізвище, ім'я, по батькові та адреса постачальника, опис культурної цінності та її вартість.

Нормативна база

Правові відносини, пов'язані з культурними цінностями в Україні, регулюють наступні нормативно-правові акти:

 • Конституція України;
 • Закон України "Основи законодавства України про культуру" від 14.02.1992 року N 2117-XII;
 • Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 21 вересня 1999 року N 1068-XIV;
 • Постанова КМУ від 20.06.2000 року N 983 "Про затвердження Положення про Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України";
 • Лист Держмитслужби від 30.12.99 N 09/1619 "Щодо митного контролю за переміщенням культурних цінностей".
 • Наказ Міністерства культури та туризму України 15.11.2002 N 647 "Про погодження Переліку державних установ, закладів культури, других організацій, Яким надається право проведення ДЕРЖАВНОЇ експертизи культурних цінностей"

Для отримання безкоштовної консультації Ви можете скористатися On-line консультацією або зателефонувати Нам. Для отримання інформації щодо вартості послуг перейдіть в розділ Тарифи або оформіть Заявку на послуги.