Хороший совет может дать только действительно незаинтересованный человек
02141 Украина, г. Киев, ул. Руденко, 6а, оф. 630
тел.: 044 536-4-666; 067 2-316-316
expert@inconsulting.com.ua

Общие условия

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (14 Голоса(ов))

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

v.7-1801301

 1. Виконавець є юридичною особою, що надає послуги Замовнику.
 2. Відносини між сторонами регулюються даними Загальними умовами, та конкретизуються угодами (договорами) із Замовниками. У випадку неукладення сторонами договору в письмовій формі, діють умови публічної оферти, текст якої розташований на загальнодоступному офіційному сайті Виконавця за адресою: https://inconsulting.com.ua/uk/comp-inf-ua/publichna-oferta.html.
 3. Виконавець є підприємством, яке здійснює діяльність, у сфері експертизи, досліджень та тестування.
 4. Виконавець:
  1. надає стандартні послуги, описані на сайті розміщеному в мережі Інтернет за адресою (URL): inconsulting.com.ua;
  2. надає такі «спеціальні послуги», які можуть час від часу пропонуватися Виконавець в кожному конкретному випадку залежно від умов;
  3. надає звіти і/або протоколи і/або висновки і/або сертифікати, які можуть стосуватися стандартних і/або спеціальних послуг.
 5. Для надання послуг Виконавець може залучати третіх осіб без погодження із Замовником. Водночас Виконавець відповідає за дії третіх осіб, як за свої власні.
 6. За умови виконання робіт або надання послуг на виїзді Замовник зобов'язаний:
  1. забезпечити своєчасне надання Виконавцю інструкцій і всієї необхідної інформації для ефективного виконання необхідних послуг;
  2. забезпечити необхідний доступ представникам Виконавця для можливості ефективного виконання необхідних послуг;
  3. надати, якщо потрібно, будь-яке спеціальне обладнання і персонал, необхідний для виконання необхідних послуг;
  4. забезпечити прийняття всіх необхідних заходів для дотримання безпечних умов праці, робочих місць і обладнання, і не покладатися в цьому на поради Виконавця, потрібні вони чи ні. Замовник погоджується з тим, що Виконавець і його співробітники можуть реалізувати право на призупинення робіт в будь-яких обставинах, коли умови роботи вважаються його працівниками (або іншим представником Виконавця) небезпечним і таким, що суперечать безпечним умовам праці. Повідомлення про таке припинення робіт може бути зроблено Виконавцем усно (за умови письмового підтвердження протягом 48 годин). Після такого повідомлення Виконавець звільняється від будь-яких зобов'язань продовжити надання послуг за договором, якщо Замовник повністю не виправить обставини до повного задоволення Виконавця. Протягом періоду призупинення надання послуг, Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності за будь-які додаткові витрати або зобов'язання, що виникли у Замовника або потенційно можливі у останнього;
  5. вжити всіх необхідних заходів для усунення або виправлення перешкод, або затримок в наданні необхідних послуг;
  6. повністю здійснити всі свої права і виконати всі свої зобов'язання за всіма відповідними договорами, незалежно від того, чи був результуючих документ виданий Виконавцем чи ні.
 7. У разі закупівлі Виконавцем допоміжних речовин діють наступні умови:
  1. Виконавець буде докладати, в розумних межах, всіх зусиль і застосовувати накопичений досвід, щоб на підставі інформації та проб, наданих Замовником:
  2. ідентифікувати і рекомендувати тип допоміжних речовин і якість таких речовин, згідно з вказівками Замовника;
  3. здійснювати ідентифікацію продукції, допоміжні речовини і рекомендувати співвідношення таких продуктів і допоміжних речовин для змішування.
 8. Виконавець не несе відповідальності за затримку чи неможливість поставити або доставити допоміжні речовини відповідно до інструкцій Замовника, якщо така затримка або неможливість поставити або доставити їх являються наслідком подій, що виходять за рамки розумного контролю ситуації з боку Виконавця або постачальників.
 9. Замовник є і у всіх ситуаціях залишається одноособово відповідальним за свої рішення щодо допоміжних речовин, їх якості і кількості, поставка і використання яких повинні бути організовані.
 10. Виконавець не несе відповідальності за збитки, витрати і витрати і / або збитки, яких зазнав Замовник в разі, якщо:
  1. замовлені Замовником допоміжні речовини були модифіковані, змінені або їх формула була порушена іншим чином, або ж такі допоміжні речовини не призвели до очікуваного результату під час їх використанні, або;
  2. мало місце недотримання інструкцій Виконавця щодо використання і змішування допоміжних речовин, або;
  3. дана Замовником інформація була неправильною, неповною або неточною, або ж Замовник як-небудь інакше допустив порушення своїх зобов'язань і гарантій, або
  4. Замовник виявився в стані прийняття наявних розумних заходів для скорочення таких збитків, судових та інших витрат і/або шкоди.
 11. Виконавець не несе відповідальності за будь-які несприятливі результати, пов'язані з можливістю або неможливістю підігріву, циркуляцій, передачі і змішування вантажу шляхом переливання з резервуара в резервуар, підігріву, роботи насосів і трубопровідної мережі.
 12. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за опосередковані витрати (включно, але не обмежуючись втратою очікуваного прибутку, затримками і демереджем, втратою експлуатаційної якості або вимушеною перервою в господарській діяльності.
 13. Оскільки Виконавець надає і/або продає Замовнику товари (на відміну від послуг) (на-ряду з послугами або окремо від них), а такі товари були закуплені Виконавцем у третьої сторони, Виконавець не дає ані однозначної гарантії щодо якості таких товарів або їх цільової придатності. Проте, на письмове прохання Замовника Виконавець передає (наскільки це можливо) свої права проти такої третьої сторони.
 14. Ніщо в даних Загальних умов не обмежує і не виключає відповідальність Виконавця:
  1. за смерть або травму внаслідок халатності; або
  2. за шкоду або відповідальність, понесені Замовником в результаті шахрайства або навмисного введення в оману Виконавцем; або
  3. за будь-яку відповідальність, яка не може бути обмежена або виключена згідно із законом.
 15. Дана Умова п.14 встановлює повну фінансову відповідальність Виконавця (включно з відповідальністю за дії або бездіяльність її працівників, агентів і субпідрядників) перед Замовником щодо будь-якого порушення даних загальних умов, будь-якого користування Замовником послугами і будь-якого затвердження, заяви або шкідливої дії або бездіяльності (включно з недбалістю), що виникає в зв'язку з даними загальними умовами.
 16. Замовник гарантує виплату відшкодування Виконавцю та її керівництву, працівникам, агентам або субпідрядникам за всіма претензіями, які пред'явлені третьою стороною за збитки або витрати будь-якого характеру і походження, пов'язані з виконанням, можливим виконанням або невиконанням договірних умов, що спричинили таку шкоду та/або збитки.
 17. У разі виникнення будь-яких непередбачених труднощів або витрат під час виконання будь-якої договірної послуги, Виконавець має право стягувати додаткову плату для покриття додаткового часу і витрат, неминуче понесених для надання послуги.
 18. Виконавець має право у будь-який момент в односторонньому порядку розірвати договірні відносини із Замовником, негайно повідомивши Замовника, якщо:
  1. Замовник здійснює істотне порушення будь-якого пункту з даних Загальних умов і не виправляє дане порушення протягом 10 днів після інформування Замовника про порушення в письмовій формі (неможливість здійснення платежу також є істотним порушенням); або
  2. віддано розпорядження або прийнято рішення про ліквідацію Замовника, або виникають обставини, які дають право суду компетентної юрисдикції прийняти рішення про ліквідацію Замовника; або
  3. віддано розпорядження або подані документи в суд компетентної юрисдикції про призначення адміністратора для управління справами, господарською діяльністю і майном замовника; або
  4. призначено ліквідатора будь-яких активів або підприємства Замовника, або виникають обставини, які дають право суду компетентної юрисдикції прийняти наказ суду про призначення ліквідаторів або арбітражного керівника Замовника; або
  5. Замовник укладає будь-яку домовленість або компромісну угоду зі своїми кредиторами або подає клопотання до суду компетентної юрисдикції для захисту своїх кредиторів будь-яким способом; або
  6. Замовник припиняє або загрожує припинити господарську діяльність; або
  7. Замовник здійснює будь-які подібні або аналогічні заходи в будь-якій юрисдикції внаслідок боргів.
 19. У разі припинення будь-якого або всіх договорів на надання послуг з будь-якої причини Замовник негайно виплачує Виконавцю всі неоплачені рахунки і штрафні санкції; а також оплачує всі надані послуги, на які не було виставлено рахунок.
 20. Виконавець має право вносити поправки, доповнення та виключати будь-яке з даних Умов. Далі, Замовник погоджується з тим, що такі внесені поправки, доповнення і винятки набувають чинності негайно після того, як на веб-сайті Виконавця з'явиться повідомлення про такі зміни (або ж, коли Замовнику таке повідомлення буде відправлено електронною поштою).
 21. Якщо будь-яке положення (або частина положення) даних загальних умов буде визнано будь-яким судом або адміністративним органом компетентної юрисдикції недійснім, решта умов залишатиметься в силі.